นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา