นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะเล การก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา