นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา