นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 04:00 - 00:00 - ร่วมเป็นพิธีเปิดกิจกรรม "เดิน - วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย เชื่องโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2 15:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา