นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
2 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาจ้าแม่กวนอิมพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา