นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา