นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา