นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:15 - 00:00 ร่วมตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือน มกราคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม. 2 บ้านบางม่า ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่)