นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานการตรวจบูรณาการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา