นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิด "วันรวมน้ำใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดพังงา