นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา