นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:15 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา