นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา