นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา "ผู้ว่าฯ พาเที่ยว@อำเภอคุระบุรี"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา