นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานคณะทำงานตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี , ม.4 โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า, บริเวณคลองตะกั่วป่า ม.5., ม.6 ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า, บริเวณน้ำตกโตนหมอก ม.6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง