นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา กิจกรรม : ผู้ว่าฯพาเที่ยว@อำเภอคุระบุรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา