นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 พบปะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยูนิวานิชน้ำปาล์ม จำกัน (มหาชน) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริษัท ยูนิวานิช น้ำมันปาร์ม จำกัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา