นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง โครงการพัฒนาสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะล (ก่อสร้างท่าเที่ยบเรือบ้านป่ายาง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ม.10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานการตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา