นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 หารือการจัดคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน"
รายละเอียด : โกไข่และคณะ
สถานที่ : ห้องประชุมรอง ผวจ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดพังงา (Provincial Star OTOP : PSO) พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานคณะอนุประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานเทศบาล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
4 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี