นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นางสาวอุมากร แพใหญ่ (กำนัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2 13:30 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายสุรัตน์ สุมาลี (ผู้ใหญ่บ้าน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
3 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ คุระบุรี