นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 2
2 08:30 - 12:00 ประธานในพิธีวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 3
3 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา