นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : 07.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร จำนวน 63 รูป
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิค เขต 2
2 09:00 - 00:00 ประชุมพิจารณาการอนุญาตต่อใบอนุญาตดูดทราย
รายละเอียด : 09.00 น. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายจังหวัดพังงาตรวจสอบพื้นที่ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย (พร้อมกัน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา) 13.30 น. ประชุมพิจารณาอนุญาตการต่อใบอนุญาตดูดทราย
สถานที่ : สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา