นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "จับตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายยุค 4.0 " ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุสหกรรมในส่วนภูมิภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อประกาศพันธสัญญาอำเภอปลอดโฟม โครงการ WE LOVE PHANGNGA (เรารักษ์พังงา) ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา