นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 00:00 ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา