นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา