นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ก. ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 19:00 - 00:00 มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน งานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาด จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีกลางงานเมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา