นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ประธานเปิดงานคาวบอย ไนท์ ปาร์ตี้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานแสดงสินค้าบ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา