นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเทียวเมืองไทย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39 (Thailand Tourism Festival: TTF 2019
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีใหญ่สวนลุ่มพินี กรุงเทพฯมาหตร