นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ประธานปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน่วยงานในพื้นที่ จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงาน "โกลด์ ชอร์ส น้ำใสใจจริง" พิธีเปิดโครงการผลิตน้ำประปาเพื่อจังหวัดพังงา-ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีพักและจ่ายน้ำประปา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
3 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประชุมซักซ้อมการออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีร้านกาชาด
5 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา