นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหลังศูนย์ราชการจังหวัดพังงา