นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมให้โอวาสแก่ผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน (ในพื้นที่จังหวัดพังงา) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพื้นที่เขาหน้ายักษ์ แพจมบุญสูง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา