นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ร่วมงานมงคลสมรสลูกท่านนรภัทร ปลอดทอง (นส.ศิรินันท์ ชูทัพ และเรืออากาศเอกคเชนท์ ปลอดทอง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องธนากร แกรนด์บอลรูม รร.ดิโอวาเล่ย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี