นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตขอ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ คลังวัตถุระเบิด ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานกาชาด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา