นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
2 10:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรร้องเรียนขอให้บรรเทาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพเจ็ทสกีบริเวณหมู่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา