นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ณ กะทะทอง กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองพังงา