นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา