นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 ร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพ ฯ