นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการเตรียมการจัดงาน "เมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2562"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา