นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายสุจิตร ลิ่มพานิช (กำนัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า