นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา