นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 13:00 - 16:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับพื้นที่จังหวัด)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์เขาหลัก บาย กะตะธานี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 16:30 - 00:00 ประธานในการเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา