นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานกิจกรรมหน้าตลาดสดกราภูงา
2 16:00 - 00:00 ร่วมเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา