นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 09:00 - 12:00 ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ค. ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสถานที่ตั้งโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือคุระบุรี ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา /ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลคุระบุรี
5 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า