นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าตลาดสดกราภูงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดวางและจัดผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับพื้นที่จังหวัด)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องอันดามัน โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 ร่วมในการเปิดงาน "มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา