นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นแบบ "กลองยาว" จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมไอดิน บูติค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองฯ จ.พังงา