นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2/2562 )
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1อาคาร 3ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพมหานคร
2 13:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล