นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 กล่าวรายงานพิธีมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารเอนกประสงค์อ่าวบอน หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อนพังงาสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการน้ำแร่ที่มีมาตรฐานระดับสากลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา