นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:45 - 00:00 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการแถลงข่าวการเลือกตั้ง สส. จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา