นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 มอบของพระราชทานและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชาวมอแกน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบ้านมอแกน ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรีชุมชนบ้านมอแกน ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี