นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านพักอาศัยชาวมอแกนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบ้านมอแกน ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา