นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมชมการตรวจความพร้อมและสาธิตด้านการบรรเทาสาธารภัย ในด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทาสารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (Integrate Disaster Management Exercise 2019 : IDMEX 2019)
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองพลรบพิเศษที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี